Kanał: Powiat Malborski

Metryczka

  • Widownia: 205
  • Produkcja: 2022
  • Zdjęcia: Paweł Kot
  • Montaż: Paweł Kot
  • Realizacja: Paweł Kot

Opis

XXXIII/2022- sesja Rady Powiatu Malborskiego

Data posiedzenia: 2022-04-29 godz. 13:00
Miejsce posiedzenia: zdalny tryb obradowania


Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Malborskiego.

5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku w 2021 roku oraz perspektywy jego rozwoju - referuje Paweł Chodyniak, prezes PCZ Sp. z o.o. w Malborku.

8. Informacja o stanie dróg powiatu malborskiego oraz o bieżącej realizacji zadań w zakresie jego poprawy w 2022 roku - referuje Przemysław Konsowicz, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Inwestycji.

9. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021”- referuje Sylwia Grabowska, Główny Specjalista ds. promocji, rozwoju, kultury, opieki nad zabytkami, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

10. Informacja o działalności Klastra Energetycznego - referuje Beata Zakrzewska, dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa

11. Podjęcie uchwały rady powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2022– 2027" - referuje Wioletta Jachim, dyrektor PCPR.

12. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej - referuje Wioletta Jachim, dyrektor PCPR.

13. Podjęcie uchwały rady powiatu o zmianie uchwały Nr XXVIII/236/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 rok - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

14. Podjęcie uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2022-2033 - referuje Marlena Szczepańska, skarbnik powiatu.

15. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, zapytaniach radnych i udzielonych odpowiedziach oraz wniesionych skargach, wnioskach i petycjach.

16. Wolne wnioski i oświadczenia.

17. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Malborskiego.


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze