Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 1370
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

X sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2019-06-26 godz. 13:00
Miejsce posiedzenia: Sala obrad w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie
2. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie
3. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie
4. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących
5. Podjęcie uchwał:

    5a. regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
    5b. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Olszyna na lata 2019 – 2023;
    5c. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
    5d. złożonej skargi na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie.

6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania
7. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów
8. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze