Kanał: Mieszkowice

Metryczka

 • Widownia: 19892
 • Produkcja: AlfaTV 2017
 • Zdjęcia: Bartosz Semanycz
 • Montaż: Grzegorz Lickiewicz
 • Realizacja: Ryszard Sielicki

Opis

Mieszkowice – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mieszkowice. Położone są nad rzeką Kurzycą i Jeziorem Mieszkowickim, na wysokości 50 m n.p.m., przy linii kolejowej Szczecin – Kostrzyn. Miasto stanowi lokalny ośrodek usługowy. Według danych z 31 grudnia 2008 r. Mieszkowice miały 3562 mieszkańców.

Od połowy XIII w. znajdowały się pod panowaniem Brandenburgii. Prawa miejskie otrzymały przed 1298 r., w latach 1300–1320 miasto otoczono murem obronnym. Wielokrotnie niszczone w ciągu wieków – w 1433 r. przez najazd Husytów, pożary w 1540 i 1558 r., zostało prawie całkowicie wyludnione podczas wojny trzydziestoletniej, zaś w wyniku II wojny światowej straciło ok. 30% zabudowy. Zachowany został średniowieczny układ urbanistyczny miasta, zwany typem równoległym, o siatce ulic przecinających się pod kątem prostym. Zabytki: gotycki kościół parafialny z XIII-XVI w., fragmenty murów miejskich z basztami z XIV w. Na rynku stoi pomnik Mieszka I.

Stare Łysogórki - wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice. Według danych z 2015 liczyła 400 mieszkańców.

Miejscowość znajdowała się od ok. 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii, pierwsza wzmianka pochodzi z 1335 Od końca XVI w. wchodziła w skład domeny państwowej w Cedyni. Od 1945 leży w granicach Polski.

W Starych Łysogórkach nieopodal Cmentarza Wojennego znajduje się Muzeum 1. Armii Wojska Polskiego. Zgromadzone w nim eksponaty związane są z wydarzeniami nad Odrą w 1945 r. Ciekawą atrakcją dla zwiedzających jest czołg IS – 2 znajdujący się w pobliżu obiektu. Maszyna należała do polskiego 4. Samodzielnego Pułku Czołgów i w okresie od lipca 1944 r., do maja 1945r., przebyła szlak bojowy liczący 1300 km od Żytomierza po Łabę

Stary Błeszyn -  wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice. Według danych z 2011 miejscowość liczyła 137 mieszkańców. Wieś znajdowała się od ok. 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii, pierwsza wzmianka pochodzi z 1399. Przez wieki była własnością rodu von Sack, następnie XVII-XIX w. części wsi należały również do rodów von Schönebeck, von Wobeser, von Treskow, von Sydow, von Oelsen. W połowie XIX w. majątki uległy parcelacji. Od 1945 leży w granicach Polski.

Gozdowice - wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice, nad Odrą.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

Atrakcje turystyczne: 

 • Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 • Muzeum Wojsk Inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego – utworzone 16.04.1965 w budynku, który w 1945 mieścił siedzibę dowodzenia szefa wojsk inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego i dowódcy 6 Batalionu Pontonowo Mostowego gen. Jerzego Bordziłowskiego. Znajdują się w nim pamiątki wojsk inżynieryjnych 1 Armii WP, mapy frontu, modele oraz oryginalne łodzie, amfibie i pontony.
 • Pomnik Sapera – odsłonięty w 1952, obecny wygląd nadano w 1972; w pobliżu dwa drzewa morwy – Biały Fryc (biała morwa) i Czarny Fryc (czarne owoce).
 • Głaz-pomnik poległych w wojnie austriacko-pruskiej w 1866 i w wojnie francusko-pruskiej 1870.
 • Głaz i tablica poświęcone żołnierzom organizującym przeprawę w 1945 r., przy drodze (zwanej „Drogą śmierci”) wiodącej z muzeum do Odry; postawiony w 1983.
 • Kamienna „Ściana chwały” z mapą Polski, usytuowana przy drodze do Starych Łysogórek
 • Punkt widokowy, w miejscu historycznego punktu obserwacyjnego Wojska Polskiego w 1945.

Czelin - wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice przy południowym skraju Lasów Mieszkowickich. Według danych z 2010 r. liczyła 388 mieszkańców. 

W tej miejscowości miało miejsce ważne wydarzenie dla Polskiej Historii, a dokonało się to za sprawą żołnierzy 6. Samodzielnego Batalionu Pontonowo – Mostowego, którzy jako pierwsi wkopali polski słup graniczny na nadodrzańskim brzegu, 27 lutego 1945r.  Drewniany słup wyciosał kpr. Adolf Wydrzyński – cieśla z Wołynia. W biało - czerwone barwy pomalował chor. Stefan Kobek, i wykonał białego piastowskiego orła, a Ppor. Władysław Cieślak wykonał napis „Polska” oraz kierunkowskaz w kierunku Warszawy – 474 km i Berlina 64 km. Czyn ten upamiętniono sporządzeniem dokumentu, który włożono do zakorkowanej  i zalanej smołą butelki,  a następnie zakopano obok słupa. Meldunek został odnaleziony w roku 1947 przez żołnierzy Wojsk Ochronny Pogranicza, a następnie trafił do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dzisiaj, w miejscu dawnego słupa granicznego stoi okazały obelisk, upamiętniający tamto wydarzenie. Kopia dokumentu, jakże ważnego dla naszego Rejonu Pamięci Narodowej znajduje się w Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego.

Kłosów wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice, nad rzeką Kurzycą. Według danych z 2010 liczyła 217 mieszkańców.

Miejscowość znajdowała się od ok. 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii, od 1 połowy XIV w. do 2 połowy XVIII w. należała do rodu von Mörner, następnie do domeny państwowej w Czelinie. Od 1945 leży w granicach Polski.

W miejscowości znajduje się kościół z 1 połowy XIV w., z drewnianą wieżą z 2 połowy XIX w. oraz zespół folwarczny z bezstylowym dworem z 1 połowy XIX w.

Kurzycko – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice, nad rzeką Kurzycą. Według danych z 2010 liczyła 202 mieszkańców.

Miejscowość znajdowała się od ok. 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii, pierwsza wzmianka pochodzi z 1305 Na przestrzeni wieków miała wielu właścicieli, najdłużej była w posiadaniu rodu von Sydow (1466–1691). Od 1945 leży w granicach Polski.

W miejscowości znajduje się kościół salowy w stylu gotyckim z 1 poł. XIV w., z wieżą dobudowaną w 1611.

Sitno – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice, w sołectwie Troszyn. Według danych z 2010 liczyła 212 mieszkańców.

Miejscowość znajdowała się od około 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii. Pierwsza wzmianka z 1337, w latach 1426-1784 wieś należała do rodu von Sydow, który wybudował tu pałac w 1. połowie XVIII w. (obecnie nie istnieje); w późniejszych latach kilkukrotnie zmieniała właścicieli. Od 1945 leży w granicach Polski.

We wsi znajduje się kościół z połowy XIX w., murowany z kamienia łupanego oraz z cegły, z dwukondygnacyjną wieżą zwieńczoną hełmem.

Troszyn – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice. Według danych z 2010 miejscowość liczyła 623 mieszkańców.

Wieś prawdopodobnie o rodowodzie słowiańskim, od ok. 1250 znajdowała się na terytorium powstałej Nowej Marchii; pierwsza wzmianka pochodzi z 1337 Od około 1495 do 1723 była własnością rodu von Sydow, następnie wielu innych, z których ostatni - grafowie Finck von Finckenstein - posiadali majątek Troszyn do 1945 Od 1945 leży w granicach Polski.

W miejscowości znajduje się kościół z 2 połowy XIII w., z wieżą dobudowaną w latach 1873-76; naprzeciwko kościoła kuźnia z 1896. Zespół pofolwarczny z XIX/XX w. leży w północnej części wsi, na jego terenie kilkupiętrowy elewator zbożowy z 1924 Park dworski pochodzi z początku XIX w., w części wschodniej posiada charakter krajobrazowy, w części zachodniej dominuje naturalistyczny park leśny.

Zielin – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice. Według danych z 2010 liczyła 704 mieszkańców.

Wieś prawdopodobnie o rodowodzie słowiańskim, znajdowała się od ok. 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1334, od XIV w. do 1765 wieś należała do rodu von der Marwitz; istniały tu dwa majątki, które w późniejszych latach kilkukrotnie zmieniały właścicieli. Od 1945 miejscowość leży w granicach Polski.

We wsi znajduje się kościół z ciosów granitowych z 2 połowy XIII w., z barokową wieżą z 1704; wewnątrz trójkondygnacyjny barokowy ołtarz z 1614 rzeźbiony w drewnie oraz ambona z 1692. Barokowy pałac z XVIII w. użytkowany jest obecnie przez szkołę podstawową.

Od 1996 roku we wschodniej części obszaru gminy Mieszkowice eksploatowane jest złoże ropy naftowej i gazu ziemnego „Zielin”.

Kamionka – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

Wszystkie elementy kompozycji przestrzennej z XIX/XX w. pozostają czytelne (geometryczna forma podwórza gospodarczego, klasycystyczny dwór z 1840 r., założenie parkowe, kolonia mieszkalna, spichlerz z początku XX w.), poszczególne obiekty znajdują się jednak w złym stanie technicznym. Po północnej stronie podwórza wybudowano nowe obiekty gospodarcze, zaś kolonia mieszkalna została rozbudowana w kierunku zachodnim, wytyczono też nową drogę dojazdową do kolonii mieszkalnej. Zabudowa podwórza gospodarczego zachowana jest w całości z wyjątkiem domu rządcy i kuźni. Zabytkowy charakter części budynków został zdegradowany przez nieumiejętną wymianę stolarki, pokrycia dachowego oraz przemurowań elewacji. Niewielki park krajobrazowy został założony około 1840 roku i powiększony pod koniec XIX wieku.

Osada powstała na początku XIX wieku jako folwark wchodzący w skład majątku Mieszkowic. W 1850 r. posiadłość ziemska liczyła 1.268 mórg. W 1929 r. obszar własności majątku wynosił ok. 310 ha. Po 1945 r. Kamionka włączona została do Państwowych Nieruchomości Ziemskich, następnie do Zespołu Gospodarstw Rolnych w Witnicy, a od 1960 r. do Stadniny Koni w Bielinie.

Wierzchlas – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice. Według danych z 2010 liczyła 109 mieszkańców.

Miejscowość znajdowała się od ok. 1250 na terytorium powstałej Nowej Marchii. Pierwsza wzmianka z 1333, od XIV w. do 1771 wieś należała do rodu von Sydow, który wybudował tu pałac w 1760 (obecnie nie istnieje); w późniejszych latach kilkukrotnie zmieniała właścicieli. Od 1945 leży w granicach Polski.

We wsi znajduje się barokowy kościół z 1730 z wieżą ryglową nadbudowaną nad nawą.

Goszków (do 1945 niem. Gossow) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfińskim, w gminie Mieszkowice. Według danych z 2010 liczyła 225 mieszkańców.

Wieś założona na planie owalnicy, od ok. 1250 znajdowała się na terytorium powstałej Nowej Marchii. Wzmiankowana po raz pierwszy w 1333, była następnie w posiadaniu wielu rodów szlacheckich, z których najdłużej we władaniu von Sydowów (1472–1756) i von Levetzow (1791-1945). Od 1945 leży na terytorium Polski.

W miejscowości znajduje się granitowy kościół salowy zbudowany w 2 połowie XIII w., z neogotycką ceglaną wieżą zachodnią z 1893, zespół folwarczny z XIX w. oraz krajobrazowy park podworski, założony w XVIII w.

źródło: wikipedia.org, mieszkowice.pl


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze