Kanał: Dzielnice Szczecina

Metryczka

  • Widownia: 26276
  • Produkcja: AlfaTV 2015
  • Zdjęcia: Bartosz Semanycz
  • Montaż: Grzegorz Lickiewicz
  • Realizacja: Ryszard Sielicki

Opis

Turzyn do początku XVIII wieku był wsią zlokalizowana w rejonie obecnych ulic Potulickiej i Narutowicza. W czasie wojny trzydziestoletniej i panowania Szwedów w Szczecinie, wieś została zniszczona. Od 1720 r., kiedy miasto przeszło we władanie Prus, w miejscu dawnej wsi zbudowany został "Fort Prusy", a nazwa Turzyn zaczęła obowiązywać dla terenów dzisiejszego osiedla. Wieś została włączona w granice Szczecina w 1910 r. Obecnie na pobyt stały na osiedlu jest zameldowanych blisko 20 tysięcy osób.

W granicach osiedla znajduje się wiele obiektów związanych z życiem studenckim Szczecina. Nie sposób opowiedzieć o Turzynie, nie wspominając przy tym wydarzeń, jakie miały tutaj miejsce w marcu 1968 roku. W Klubie Pinokio (istniejącym do dziś, mieszącym się w kompleksie Miasteczka Studenckiego przy al. Bohaterów Warszawy 55) odbyło się historyczne  spotkanie plenarne Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich (RO ZSP), które dotyczyć miało spraw z obszaru tzw. kultury studenckiej.

Gościem specjalnym zebrania był Henryk Huber, sekretarz propagandy KW PZPR. Władze partyjne wprawdzie otrzymywały każdorazowo zaproszenia na plena studenckiej organizacji, ale albo z tego nie korzystały, albo przysyłały na nie przedstawicieli niższej rangi. Można więc przypuszczać, że pojawienie się Hubera miało związek z wydarzeniami warszawskimi i służyło uspokojeniu sytuacji.


Po spotkaniu zaczęła się formować grupa próbująca stworzyć coś na kształt niezależnego komitetu studentów uczelni szczecińskich, mającego utrzymać łączność ze strajkującymi studentami w całym kraju. Wyjście protestu studentów poza teren uczelni wydawało się nieuniknione. Planowano jednocześnie, by miało ono charakter symboliczny, stąd przeprowadzona wśród studentów Politechniki składka po 2 zł na kwiaty „dla Adasia”.


Do złożenia kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza doszło 14 III. Wtedy też spalono rytualnie egzemplarze „Głosu Szczecińskiego” i „Kuriera Szczecińskiego”, co było gestem sprzeciwu wobec zakłamania prasy. 300-osobowe zgromadzenie zostało dość szybko rozproszone, a uczestnicy spokojnie podporządkowali się apelom MO – wszak za moment na dziedzińcu osiedla akademickiego Politechniki przy al. Bohaterów Warszawy rozpoczynał się wiec, na którym do studentów przemówić miał rektor Józef Kępiński. Tłum w liczbie 600-700 osób z dezaprobatą przyjął wystąpienie, wznoszono okrzyki: „prasa kłamie”, „chcemy prawdy”. Z drugiej strony dało się usłyszeć hasło: „precz z Żydami”, które interpretować można zarówno jako wyraz poparcia dla oficjalnej polityki, jak również jako element prowokacji.


Po podjęciu rezolucji kończącej wiec, odśpiewaniu „Międzynarodówki” i „Mazurka Dąbrowskiego” studenci opuścili obszar osiedla, chcąc zorganizować manifestacyjny przemarsz przez miasto. Tu spotkali się z młodzieżą „z miasta”, która wyraźnie prowokowała do radykalizacji postaw. Studenci, wg raportów bezpieki, „usiłowali ich uspokoić i wyraźnie dążyli do odcięcia się od nich”, ale sprawy zaczęły wymykać się spod czyjejkolwiek kontroli. Doszło do zamieszek w rejonie ul. Krzywoustego, pl. Zgody (wówczas pl. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej), ul. Obrońców Stalingradu i pl. Żołnierza Polskiego.


Następnego dnia partyjny „Głos Szczeciński” pisał: „w ciągu wieczora w paru punktach miasta rozproszone grupy smarkaterii zamierzały wzniecić zamęt. Okazało się, ze wśród nich było niestety i kilkudziesięciu studentów. Spokojna postawa mieszkańców Szczecina, obecność patroli milicyjnych i ORMO zapobiegły jakimkolwiek awanturom”. Słowem nie wspomniano o wiecu studenckim i solidarności studentów Szczecina z ich kolegami z innych miast.


Oprócz Klubu Pinokio na terenie Turzyna mieści się Rektorat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wraz z kilkoma wydziałami tej uczelni: Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki oraz Wydziałem Elektrycznym


Innymi charakterystycznymi obiektami Turzyna są Akademiki ZUTu przy al. Piastów i Osiedle Studenckie przy Alei Bohaterów Warszawy 55, w którym to mieściło się Akademickie Radio „Pomorze” działające w latach 1953 – 1989, reaktywowane w 2015 roku. Rozgłośnia emitowała program systemem radiowęzłowym do domów studenckich, organizowała imprezy radiowe a także zajmowała się rejestracją dźwiękową imprez i koncertów. Adres strony internetowej radia to http://www.arp.org.pl


Źrodło: http://www.marzec1968.plhttp://wikipedia.org

 


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze