Kanał: Złocieniec

Metryczka

  • Widownia: 18749
  • Produkcja: 1993
  • Zdjęcia: Roman Barcikowski, Piotr Chodkowski
  • Montaż:
  • Realizacja: Roman Barcikowski

Opis

Drawski Park Krajobrazowy utworzony został w 1979r. Usytuowany w południowej części byłego województwa koszalińskiego zajmuje obszar 63642 ha. Obejmuje obszar o unikalnych walorach przyrodniczych połączonych z bogactwem polodowcowych form morfologicznych. Podstawowym jego celem jest ochrona wartości przyrodniczych, a także racjonalne wykorzystanie ich w celach naukowo-dydaktycznych i dla turystyki krajoznawczej.