Kanał: Olszyna

Metryczka

  • Widownia: 580
  • Produkcja: 2019
  • Zdjęcia: RM Olszyna
  • Montaż: RM Olszyna
  • Realizacja: RM Olszyna

Opis

VIII Sesja Rady Miejskiej w Olszynie

Data posiedzenia: 2019-05-29 godz. 13:00

Miejsce posiedzenia: Sala obrad w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olszynie

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Informacje i komunikaty wpływające do Rady Miejskiej w Olszynie

4. Informacja Burmistrza Olszyny o pracy między sesjami Rady Miejskiej w Olszynie

5. Interpelacje i zapytania radnych, oraz pytania w sprawach bieżących

6. Podjęcie uchwał

    6a. w/s zmiany Uchwały Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna

    6b. w/s zmian w budżecie gminy na rok 2019,

    6c. w/s odwołania Skarbnika Gminy Olszyna

    6d. w/s zmiany uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 27 maja 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Olszyna

    6e. w/s zmiany uchwały Nr XI/66/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

    6f. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubańskiemu z przeznaczeniem na budowę na terenie powiatu lubańskiego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego „KWISA”

7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania

8. Wnioski, oświadczenia radnych i sołtysów

9. Zakończenie sesji


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze